Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

1. KOMU JE NAMENJEN?
OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
s senzornimi težavami, z avtističnimi motnjami,
z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranim idr.,
KI ZA RAZVOJ MOČNIH PODROČIJ IN SPRETNOSTI
POTREBUJEJO:
– INDIVIDUALIZIRAN IN PRILAGOJEN
DIDAKTIČNI PRISTOP,
– PRILAGOJENE VSEBINE IN CILJE,
– VEČ INDIVIDUALNE OBRAVNAVE.

2. CILJI?
– S POMOČJO SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI OBLIKOVATI PRILAGODITVE IN POGOJE, KI BI V NAJVEČJI
MOŽNI MERI PODPRLI RAZVOJ OTROKOVIH VEŠČIN, SPRETNOSTI IN SAMOSTOJNOSTI,
– RAZVIJATI OTROKOVA MOČNA PODROČJA.

3. KDO NEPOSREDNO DELA Z OTROKI?
– SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGINJA TER POMOČNICA VZGOJITELJICE,
– FIZIOTERAPEVT (več ur na teden),
– DELOVNA TERAPEVTKA (več ur na teden) IDR.

4. KAJ PA STARŠI?
STARŠI SO ENAKOVREDNI ČLANI TIMA, SAJ OTROKA NAJBOLJE POZNAJO, IN SO NEPOGREŠLJIVI V CELOTNEM PROCESU DELA.

5. NAJVEČ KOLIKO OTROK JE LAHKO V ODDELKU?
VKLJUČENIH JE NAJVEČ 6 OTROK.

KONTAKT:
VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI
PREKOMORSKIH BRIGAD 1
5220 TOLMIN
Tel.: 05/38 90 790
E-mail: vrtec.tolmin@guest.arnes.si

PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI S POUDARKOM NA INKLUZIJI

Zapri