Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Trudimo se, da so praznovanja odraz želja in potreb otrok v vrtcu. V redne programe vključujemo:

  • praznovanje rojstnih dni otrok;
  • državne praznike – otrokom predstavljamo pomen praznikov in tako prispevamo k spoštovanju simbolov naše države in razvijamo občutek pripadnosti državi. Domovinska vzgoja je pomemben člen našega delovanja;
  • svetovni dan otroka – posebno pozornost posvečamo posebnostim otrok, spoznavanju drug drugega, medsebojnemu spoštovanju in krepitvi kolektivnega življenja v skupini;
  • praznovanja letnih časov;
  • praznični december – prihod dedka Mraza;
  • občinski praznik – s spoznavanjem znamenitosti Tolmina bomo nadaljevali tudi v bodoče in s tem spodbudili občutek pripadnosti kraju
  • kulturni dan – otroke bomo vključili v kulturno dogajanje v Tolminu;
  • pustovanje kot etnološki običaj, ki ima tradicijo v našem okolju.
Zapri