Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

V našem vrtcu so otroci s posebnimi potrebami na podlagi multidisciplinarnega zapisa vključeni v:

  • Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v
  • Razvojni oddelek vrtca (Prilagojeni program)

Zagotavljamo jim dodatno strokovno pomoč v skladu z zapisnikom multidisciplinarnega tima. Individualiziran program pripravi strokovni tim, izvajajo pa ga strokovne delavke oddelka in mobilni specialni pedagogi, ki prihajajo iz Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin. V razvojnem oddelku otroku nudimo tudi fizioterapijio in delovno terapijo.

Zapri