Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

UPRAVA

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA

Martina Kenda ravnateljica 05/38 90 791, 041 601 220
martina.kenda@guest.arnes.si
Katja Podobnik svetovalna delavka 05/38 90 793, 051 665 511, 041 944 700
katja.podobnik@guest.arnes.si
Magda Rejc računovodja 05/38 90 792
magda.rejc@guest.arnes.si
Jožica Kovačič tajnica VIZ 05/38 90 790
jozica.kovacic3@guest.arnes.si
Nevenka Iaria organizatorica prehrane in  zdravstveno higienskega režima 05/38 90 795
nevenka.iaria@guest.arnes.si
 051 665 511 (številka za javljanje odsotnosti otroka med počitnicami – organizacijski telefon)


VZGOJITELJICE

VZGOJITELJI PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIKI VZGOJITELJA

 • Nataša Konec
 • Nena Grohar
 • Branka Miklavčič
 • Hana Volarič
 • Aljoša Rejc
 • Maja Leban
 • Nadja Blažej
 • Tamara Gabrijelčič
 • Zunanja enota na OŠ Franceta Bevka Tolmin: Jasmina Šturm, Sabina Leban
 • Zunanja enota Volče: Sabina Šuligoj in Vanesa Torkar
 • Zunanja enota Volarje: Naja Lipičar

RAZVOJNI ODDELEK

 • Tina Zgaga, specialni in rehabilitacijski pedagog: tina.zgaga@guest.arnes.si
 • Anika Kuščar, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice
 • Miranda Lesjak, delovna terapevtka
 • Aleksandar Mladenović, fizioterapevt


TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

Igor Klobučar  hišnik – šofer: 041 424 579
Nevenka Lužnik  glavna kuharica
Barbara Kačič  kuharica
Andreja Rutar  kuharica
Vilma Oblak  pomočnica kuharice
Gordana Mlakar  pomočnica kuharice
Isabela Močnik  perica
Jovanka Lovre  čistilka
Ksenja Uršič Stergar


Tatjana Kavčič

 čistilka


čistilka

Arijela Seljak


 

 spremljevalka otroka


 

 

ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI:

specialna pedagoginja: Maja Simjanovski in Adrijana Skok obravnavata otroke, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč

Zapri