Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Svet Zavoda šteje 11 članov: 3 člani predstavnikov ustanovitelja, 3 člani predstavnikov staršev in 5 članov predstavnikov delavcev zavoda. Naloge sveta zavoda so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja in v Poslovniku o delu Sveta zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin.

1 predstavnik ustanovitelja Natalija Gabršček
2 predstavnik ustanovitelja Jasna Rot
3 predstavnik ustanovitelja Ivana Matovski
4 predstavnik sveta staršev Blaž Prezelj
5 predstavnik sveta staršev Tanja Močnik
6 predstavnik sveta staršev Lea Golob Florjančič
7 predstavnik delavcev Maja Lipičar
8 predstavnik delavcev Mojca Gorjan
9 predstavnik delavcev Martina Fon
10 predstavnik delavcev Magda Rejc
11 predstavnik delavcev Tina Leban

Predsednica Sveta zavoda je: Maja Lipičar
Namestnica predsednice Sveta zavoda je: Jasna Rot

Zapri