Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

V vrtec vpisujemo in vključujemo otroke vse leto, v kolikor imamo prosta mesta.

Vpis otrok v vrtec za 1. september poteka v mesecu marcu na podlagi Vloge za vpis, ki jo starši oddate na upravi vrtca.

Objavo o vpisu posredujemo preko javnih medijev, internetne strani vrtca in oglasnih deskah v vrtcu.

Starše pismeno obvestimo o vključitvi otroka v vrtec. Pred prihodom otroka v vrtec prejmejo starši v podpis Pogodbo o vključitvi otroka v vrtec.

V primeru, da je število vpisanih otrok večje od števila prostih mest v vrtcu, bo o vključitvi otrok odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Vključevanje otrok v vrtec

  • Ob prihodu otroka v vrtec starši oddate vzgojiteljici zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka.
  • Priporočamo, da se starši, pred vključitvijo otroka v vrtec, pogovorite z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice o posebnosti vašega otroka in načinu ter trajanju uvajanja otroka v vrtec.
  • Za uvajanje si vzemite čas, tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili. Vaš otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več vaše pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. Omogočite mu, da prinese v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo tolažil. Spodbujajte ga, da
    govori o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe. Držite svoje obljube ter imejte stalen ritem prihodov in odhodov, saj to daje otroku
    občutek varnosti in zaupanja.
  • Priporočamo vam, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenjevale, načrtujete za kasneje, ko se bo že navadil na vrtec.
  • Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjate z vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagate, da bo vzgojnemu osebju lažje zaupal, se počutil varnejši in hitreje sprejel rutino v vrtcu.

Izpis otrok iz vrtca

V kolikor želite izpisati otroka iz vrtca, morate izpolniti obrazec Izjava o izpisu v roku 15 dni pred želenim datumom izpisa. Obrazec dobite na spletni strani ali v upravi vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Zapri