Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Dobro sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu povezovanju družinske in institucionalne vzgoje ter ustvarja dobre pogoje za učenje in vzgojo malih otrok.

Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavlja 11 članov: trije predstavniki staršev, trije predstavniki ustanovitelja in pet predstavnikov delavcev vrtca.

Svet staršev se v vrtcu oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki
ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Individualne oblike:

 • individualni pogovori pred vstopom otroka v vrtec,
 • prisotnost staršev v oddelkih v času uvajanja v vrtec,
 • pogovorne ure, na katerih se z vzgojiteljico pogovarjate o otrokovem razvoju,
 • pisne informacije o otroku,
 • dnevna izmenjava mnenj o otrokovem počutju v vrtcu ali doma,
 • skrinjica pohval, priporočil, graj.

Skupinske oblike:

 • roditeljski sestanki,
 • predavanja za starše z vzgojno vsebino,
 • skupna praznovanja,
 • predstave za otroke, ki jih pripravijo starši,
 • ustvarjalne delavnice, skupna srečanja,
 • izleti,
 • zaključne prireditve.
Zapri