Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Obogatitvene dejavnosti

Izvajamo jih v času poslovanja vrtca, integrirano z osnovnim programom ali pa so organizirane le za otroke, ki imajo poseben interes, za otroke drugega starostnega obdobja.

Izvajajo jih strokovne delavke vrtca v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Prispevek staršev je namenjen le za materialne stroške izvedbe, prevoze …

Dejavnosti so:

  • Pevski zborček,
  • Ciciban planinec,
  • Ciciban kuha,
  • Zlati sonček,
  • gledališki abonma: 4 predstave za otroke II. starostnega obdobja in dve zaotroke I. starostnega obdobja. Predstave se odvijajo v centralni stavbi VrtcaTolmin tudi za otroke zunanjih enot.

Dodatne dejavnosti

Organiziramo:

  • Bivanje v naravi: (gre za združevanje izvedbenega kurikula in storitvene dejavnosti vrtca: v trajanju 9 ur dnevno sodi bivanje v naravi v okvirizvedbenega kurikula, preostali del dneva pa sodi med storitveno dejavnost vrtca).
    – Letovanje na morju, vključuje tudi plavalni tečaj.
    – naravoslovni dnevi
Zapri