Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Volče 97 c, Tolmin
tel. 05/381 10 12

Poslovni čas: od ponedeljka do petka (razen šolskih počitnic, v skladu s priporočili ustanovitelja) od 7.00 –16.00
Oddelka: 1 heterogeni oddelek II. starostnega obdobja, 1 heterogen oddelek I. starostnega obdobja

Vrtec ima bivalne prostore in igrišče.

 

Zapri