Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin se zavezuje, da vsem uporabnikom omogoča uporabo svojega spletišča. Na spletni strani je dodan vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjene osebam s posebnimi potrebami. Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletnih strani tako lahko:

 • spremenijo pisavo,
 • povečajo velikost besedil,
 • spremenijo kontrast barv na spletišču,
 • ustavijo premike in
 • uredijo besedilo, tako da bodo vse povezave podčrtane.

Vtičnik SOGO dostopnost omogoča funkcionalnosti na stopnji AA (WCAG 2.0), je skladen s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA.

Stopnja skladnosti
Spletišče VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
E-naslov: gp.irsid@gov.si

Povezava za povratne informacije
Za vsa vprašanja in predloge smo dostopni na e-naslovu vrtec.tolmin@guest.arnes.si

Na ta elektronski naslov nas lahko:

 • obvestite, da naše spletišče ni skladno z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena ZDSMA;
 • zaprosite za informacije glede vsebin spletišča iz drugega odstavka 3. člena ter za informacije, ki niso objavljene v dostopni obliki.

Datum objave spletnega mesta
Spletišče je bilo v obstoječi grafični podobi objavljeno februarja 2023.

Priprava izjave o dostopnosti
Izjava je bila pripravljena 21. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Zapri