Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Svetovalna delavka sodeluje z vodstvom, s strokovnimi delavkami, starši in specialnimi pedagogi ter otroki. Strokovnim delavkam svetuje pri delu z otroki s
posebnimi potrebami in pri delu s starši.

Starši se lahko posvetujete s svetovalno delavko o vseh temah, ki vas zanimajo v zvezi z otrokom; npr.: nasvet ob vstopu otroka v vrtec, pomoč pri usmeritvi otroka
v ustrezno institucijo, nasvet o vzgoji in otrokovem razvoju, težave v družini, nasvet o vključitvi otroka v šolo …

Delo svetovalne delavke temelji na zaupnosti podatkov in individualnosti primerov ter skupnemu reševanju problemov.

ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI:

logopedinja:

specialna pedagoginja: Tjaša Kanalec, obravnave otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč

specialna pedagoginja: Tina Zgaga, obravnave otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč

specialna pedagoginja: Nika Leban, obravnave otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč

Zapri