Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

 

Vpis bo potekal v prostorih uprave vrtca Tolmin, Prekomorskih brigad 1,
od ponedeljka, 18. 3. 2024, do četrtka, 21. 3. 2024:

ponedeljek, 18. marca:   od 9.00 do 12.00

torek, 19. marca:             od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00

sreda, 20. marca:            od 9.00 do 12.00

četrtek, 21. marca:          od 9.00 do 12.00

VPISNICE DOBITE NA SPLETNI STRANI VRTCA POD RUBRIKO ZA STARŠE (obrazci), V UPRAVI VRTCA TOLMIN IN ZUNANJIH ENOTAH (VOLČE, VOLARJE).
Vpisujemo le otroke, ki se bodo 1. 9. 2024 PRVIČ vključili v vrtec.

Vpisnice lahko oddate osebno v upravi vrtca, na zunanjih enotah Volče, Volarje, oddate v hišni predalčnik vrtca v Tolminu, jih pošljete po pošti ali elektronski pošti na naslov vrtec.tolmin@guest.arnes.si.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Na podlagi 51. a člena Zakona o nalezljivih boleznih morajo starši pred vstopom otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in o cepljenju proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Martina Kenda, ravnateljica

Zapri