Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

V poletnih nevihtah leta 2023 je veter izruval pet velikih lip, ki so dajale mogočno senco otroškemu igrišču. Delavci Komunale Tolmin so jih nadomestili z novimi drevesi. Izbrani so bili poljski javorji, ki so nižje rasti in zato primernejši. Zadnje drevo smo z otroki slovesno posadili prav na dan Zemlje, 22. aprila. Otroci iz Petelinčka s pomočjo otrok iz Čebelice so zapeli pesmi, otroci iz Zajčka pa so na koncu zaplesali okrog drevesa, da bo hitro zraslo in nudilo otrokom senco v vročih dneh. Zbrane otroke in odrasle je poleg ravnateljice vrtca Martine Kenda nagovorila tudi Mojca Kragelj, svetovalka za vzgojo in izobraževanje na Občini Tolmin.

Zapri