Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (sprejet v DZ 7.8.2023), Okrožnice Ministrstva za vzgojo in izobraževanje št. 6030-3/2023 (051) z dne 10.8.2023 in navodila Občine Tolmin z dne 10.8.2023 vas obveščam:

VRTEC TOLMIN BO 14. AVGUSTA 2023 ZAPRT, ker je ta dan razglašen za dela prost dan.

Hvala za razumevanje,
Martina Kenda, ravnateljica

Zapri