Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

V našem vrtcu so otroci s posebnimi potrebami vključeni v redne oddelke.

Zagotavljamo jim dodatno strokovno pomoč v skladu z odločbami. Individualiziran program pripravi strokovni tim, izvajajo pa ga strokovne delavke oddelka in mobilni specialni pedagogi, ki prihajajo iz Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin.