Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

V skladu s 4. členom Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 106/21 in 110/21 – popr.) smo vas dolžni seznaniti o omejitvah in dolžnostih v zvezi z morebitnim dajanjem daril našim zaposlenim, ki bi jih zaposleni prejeli v zvezi z opravljanjem svojega dela. Kot darilo se štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti.

Navedeni pravilnik določa, da katerikoli javni uslužbenec, med katere sodijo tudi zaposleni v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, v nobenem primeru ne sme sprejeti darila:

  • če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenila kaznivo dejanje;
  • če je to prepovedano po zakonu ali po predpisih izdanih na podlagi zakona;
  • če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine, razen kadar je prevladujoč namen darila njegova spominska, zgodovinska ali podobna simbolna vrednost (npr. medalje, spominski in zbirateljski kovanci, ki jih izda centralna banka ali druga institucija, ki opravlja podobno vlogo kot centralna banka);
  • če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje dela zaposlenega.

Dopustna so zgolj priložnostna darila manjše vrednosti, ki so darila, ki se jih tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih, ipd.), njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100,00 EUR, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila. Tudi v teh primerih kot darilo ne sme biti izročen denar, darilni bon ali drage kovine.

Najlepša hvala za razumevanje,

Martina Kenda, ravnateljica